Rheoli Amser Well #1… Pŵer y Rhestr i-Wneud

Mae Richard Branson wedi siarad lawer o weithiau o’r un offeryn na allai fod wedi adeiladu ei ymerodraeth busnes heb. Nid yw’n costio llawer. Nid oes angen trydan arno fe. A allwch chi fynd ag ef gyda chi unrhyw le.

Os nad ydych wedi dyfalu eto – neu nad oeddech wedi clicio ar y ddolen – mae’n llyfr nodiadau, a cariwyd gyda chi bob amser i ysgrifennu unrhyw syniadau, penodiadau newydd neu ymrwymiadau a meddyliau hap. Mae bobl llwyddiannus ledled y byd yn defnyddio’r system syml hyn – a gall unrhyw un ei defnyddio i ddod yn fwy cynhyrchiol.

Cyn i ni edrych ar sut i ddefnyddio’r system, dyma pam mae ddefnyddio llyfr nodiadau yn mor effeithiol.

writing-1209700_960_720

Yn ei lyfr gwych ‘The Organised Mind’, mae Daniel Levitin yn adrodd stori am cyfarfu yr ymgeisydd arlywyddol Americanaidd Jimmy Carter:

“Roedd yn siarad fel petai oedd gennym yr holl amser yn y byd. Ar un adeg daeth un aelod o’i staff i fynd ag ef i ffwrdd i’r person nesaf oedd eu hangen i gwrdd. Yn rhydd o orfod penderfynu pryd roedd y cyfarfod yn dod i ben, gallai Arlywydd Carter gadael i fynd o’r lleisiau mewnol swnian ac fod yno yn y lle hwnna yn unig. ”

Mae’r lleisiau mewnol swnian y mae’n ei olygu yw pryderon gyson eich bod wedi anghofio i symud y penodiad deintydd, y syniad rydych wedi newydd gael am ffordd well i ysgrifennu’r adroddiad hwnnw, yn ceisio cofio a oedd 7 neu 7.30 y dywedasoch chi byddwch yn cwrdd â’ch ffrind am ddiod.

Y llai o’r mathau hyn o feddyliau mae rhaid i chi ddelio a, y fwy rhydd mae eich meddwl i fod yn gallu canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig. Fel mae David Allen, awdur Getting Things Done, yn dweud yn y sgwrs gwych yma:

“Mae eich ymennydd ar gyfer cael syniadau, nid eu cynnal”

Dychmygwch faint cliriach byddai eich ffordd o feddwl os oedd phob penderfyniad bach trwy gydol y ddiwrnod yn cael eu wneud gan dîm o staff. Os nad oedd rhaid I chi edrych ar eich calendr oherwydd y byddai rhywun yna o hyd i ddweud wrthych ble rydych angen iddo fod.

Yn anffodus, ni all pob un ohonom cyfiawnhau tîm o staff i redeg ein dyddiaduron. Ond gallwn gymryd un cysyniad pwysig o hyn, a’i defnyddio yn eun arferion dyddiol.

Allanoli

Yn syml, mae hyn yn golygu cymryd yr eitemau sydd yn meddiannu eich meddwl allan o’ch pen a mas i’r byd.

Dyma Levitin eto:

“Pan mae gyda ni rywbeth ar ein meddyliau sy’n bwysig – yn enwedig eitem ar rhestr i-wneud – rydym yn ofni y byddwn yn ei anghofio, felly mae ein hymennydd yn gyson yn ymarfer gyda fe, taflu fe o gwmpas ac o gwmpas mewn cylchoedd mewn rhywbeth mae seicolegwyr gwybyddol yn cyfeirio ato fel ‘the rehearsal loop’ … y broblem ydy bod e’n gweithio’n rhy dda, gan gadw eitemau mewn ymarfer nes i ni delio gyda nw. ”

Mae ysgrifennu pethau i lawr yn datrys y broblem hyn. Un o’r camau cyntaf i reoli amser gwych yw ysgrifennu popeth i lawr.

Trwy ysgrifennu eich meddyliau i lawr cyn gynted ag y maent yn dod i chi, rydych yn dweud wrth eich meddwl y byddwch yn dod yn ôl atynt pan fyddwch yn dewis. Rydych yn rhoi tawelwch i eich meddwl i deall nad oes angen boeni amdano fe a dal ar i nhw ar eich rhan.

Un o’r rhesymau rydym yn teimlo straen ar ein meddyliau ydy ceisio cofiwch gormod o pethau ar unwaith. Mae seicolegwyr wedi darganfod gallwn ddim ond dal tua 4 eitem yn effeithiol yn ein cof gweithio – unrhyw mwy na hynny, ac rydym yn dechrau colli rheolaith.

Mae bron pob un ohonom yn dod ar draws mwy na phedwar o bethau mae angen i ni gofio drwy gydol y dydd. Eu hysgrifennu i lawr yw’r cam cyntaf iddo fe ddod yn llai o straen ac yn fwy cynhyrchiol.

Wrth gwrs, mae’r system ond yn gweithio os byddwch yn dod yn ôl at eich nodiadau. Felly mae e angen i wneud yn arferol eich bod yn dychwelyd i’ch llyfr nodiadau ac yn delio â’r holl bethau yr ydych wedi ysgrifennu i lawr. Ychwanegwch dyddiadau hynny yn eich calendr. Ffoniwch y deintyddion yn ôl. Treuliwch beth amser yn ehangu ar syniadau ar gyfer y geiriau oedd gennych am eich gân newydd.

Alenwch at wneud hyn yn arferol dros y mis nesaf ac yn cadw nodyn o sut yr ydych yn teimlo. Gallai effeithiau posibl fod eich bod yn teimlo dan lai o bwysau, eich bod yn datblygyeich mwy o reolaith dros eich gwaith, neu bod gennych syniad sy’n lansio busnes biliwn doler.

time

Ydych chi am wella eich sgiliau rheoli amser? Mae ein gweithdy Rheoli Amser poblogaidd yn rhedeg ar wahanol adegau drwy gydol y tymor. Archebwch yma: (peidiwch ag anghofio i ysgrifennu lawr y dyddiad!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s