Beth yw Cysgliad?

Gwirio’ch gwaith Cymraeg

Oeddech chi’n gwybod bod ffordd hwylus a chyflym o sicrhau bod eich Cymraeg yn gywir yn eich traethodau ac ati? Mae pecyn o’r enw Cysgliad ar gael a allai fod o help mawr i chi.

Beth yw Cysgliad?

Os nad ydych chi eisoes yn defnyddio Cysgliad ar eich cyfrifiadur, byddai’n werth ystyried gosod y pecyn ar eich peiriant. Pecyn meddalwedd ar gyfer eich cyfrifiadur PC yw Cysgliad. Mae dwy brif raglen yn rhan o’r pecyn, sef Cysill a Cysgeir.

Cysill

Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Mae’n gallu adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau, mae’n egluro natur gwallau gramadegol fel y gallwch osgoi’r gwall yn y dyfodol.

Cysgliad1

Cyn cywidiadau

Cysgliad2

Ar ôl cywiriadau

Cysgeir

Geiriadur electronig yw Cysgeir. Mae’n cyfieithu geiriau o’r Gymraeg i Saesneg ac o Saesneg i’r Gymraeg.

Ble gallaf i brynu Cysgliad ?

Mae fersiwn cartref Cysgliad ar gael o Ganolfan Bedwyr: Gellir archebu Cysgliad yn uniongyrchol drwy ffonio (01248) 383293, neu e-bostio cbs602@bangor.ac.uk.

Mae Cysgliad hefyd ar gael o siopau llyfrau Cymraeg da.

Cysill ar-lein

Gallwch wirio testunau byr am ddim ar wefan Cysgliad

Cysgliad i’r Mac 1.0

Mae fersiwn o Cysgliad ar gael ar gyfer cyfrifiaduron Apple Mac OS X

 

Cris Dafis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s