Adnoddau Cymraeg- am ddim!

Screen Shot 2017-05-26 at 12.21.03

Mae’r Ap Geiriaduron yn cynnwys y geiriadur cyffredinol Cysgair, a hefyd y geiriaduron termau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru, Y Termiadur Addysg. ac ar gyfer prifysgolion Cymru, Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r geiriaduron hyn i gyd yn rhai Saesneg-Cymraeg/Cymraeg Saesneg all-lein lle nad oes arnoch angen cyswllt gwe i’w defnyddio.

Nodweddion:

*Chwilio’n sydyn mewn amser real
*Geiriadur all-lein er mwyn chwilio ar unrhyw adeg
*Ap cyffredinol ar gyfer Android, iPad a’r iPhone
*Graffigau ar gyfer Retina Display
*Iaith y sgrin ar gael yn Gymraeg neu Saesneg, gyda modd i newid yr iaith
*Gallu dad-dreiglo a dad-redeg berfau i ddangos ffurf wreiddiol i eiriau
*Nodwedd manylu er mwyn cael gwybodaeth fwy manwl ar unrhyw air
*Chwilio gyda nodau chwilio; e.e. ei ddefnyddio fel odliadur drwy chwilio am ‘*aith’ er mwyn dangos geiriau sydd yn gorffen gyda ‘aith’
*Cynnwys geiriadur Cysgair, sy’n eiriadur disgrifadol hwylus
*Cynnwys geiriadur Y Termiadur Addysg sydd i’w weld ar-lein ar termiaduraddysg.org
*Cynnwys Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; sy’n cynnwys diffiniadau, lluniau a diagramau, ac a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel geiriadur o dermau safonol ar gyfer addysg uwch cyfrwng Cymraeg
*Porth i chwilio’n bellach ar-lein gyda’r Porth Termau ar termau.cymru
*Diweddariadau awtomatig er mwyn ychwanegu termau a geiriau newydd wrth i’r geiriaduron sydd ynddo dyfu.

Screen Shot 2017-05-26 at 12.23.13

Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio’r treigladau. Mae elfen chwilota’r ap dim ond yn cynnwys y geiriau hynny sy’n achosi i’r geiriau sy’n eu dilyn yn syth dreiglo. Felly nid yw’n cynnwys pob rheol treiglo yn y Gymraeg. Ond wrth ddefnyddio elfen adolygu yr ap, dylech allu dod o hyd i’r holl reolau fydd yn eich cynorthwyo i wybod pryd i dreiglo.
Wrth ddefnyddio’r ap hwn, dylech gofio rhai egwyddorion cyffredinol …

* Dydy enwau priod (proper nouns) ddim fel arfer yn treiglo – i Dafydd
* Dim ond enwau lleoedd Cymraeg fydd yn treiglo – o Fryste, ond o Birmingham
* Fydd enwau sydd wedi eu benthyg o’r Saesneg ddim fel arfer yn treiglo e.e. dwy gêm
Screen Shot 2017-05-26 at 12.24.42

Rhian Williams

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s