Adre

Canolfan Llwyddiant Academaidd ym Mhrifysgol Abertawe

devices and paper on a table

Byddwch yn astudio galed, cael graddau da, a gadael y brifysgol gyda gradd dda. Ond yr hyn nad yw llawer o bobl yn sylweddoli yw y bydd y sgiliau a ddysgwyd yn y brifysgol yn gwneud llawer mwy na dim ond eich helpu i gael swydd dda ar ddiwedd y cyfan. Dull brifysgol y ffordd iawn ac na fyddwch byth yn anghofio sut i feddwl yn feirniadol, sut i strwythuro dadl, sut i roi cyflwyniad buddugol neu sut i ddysgu. A dyna lle gall ASP helpu. Mae’r cyrsiau, gweithdai ac apwyntiadau rydym yn rhedeg yn eich helpu mireinio’r sgiliau a fydd gyda chi ymhell ar ôl i chi adael y brifysgol. Felly gwnewch y mwyaf ohono. I weld ein catalog cwrs cyfredol, cliciwch yma.