Taith lwyddiannus arall i Benrhyn Gŵyr

O ganlyniad i alw, trefnodd hyfforddwyr y Clwb Sgwrsio daith arall i benrhyn Gŵyr. Pa ffordd well i fyfyrwyr rhyngwladol ymarfer siarad Saesneg, cwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau golygfeydd newydd? Fel y llynedd, roedd y tywydd yn odidog ac roedd aelodau’r grŵp yn cynnwys pobl o bob cwr o’r byd. Eleni, penderfynwyd manteisio ar gludiant cyhoeddus gan neidio ar fws gwasanaeth 8 yna fws gwasanaeth 118 i Faes Awyr Abertawe. Ar ôl hynny, cerddon ni ar hyd ffordd droellog i Rose Hip Tearooms yn Wildflower Cafe lle y mwynhawyd te prynhawn blasus wrth eistedd yn yr heulwen. Cafwyd llawer o hwyl yn trafod yr eitemau a sut y dylid eu bwyta (er enghraifft sgons, sy’n well pan fod hufen tolch a jam ar eu pennau). Yn ôl yr arfer, roedd y bwyd yn y Caffi yn neilltuol ac roedd digon ohono.

Ar ôl gorffen bwyta, cerddon ni yn ôl lawr y ffordd a neidio ar fws gwasanaeth 118 i Benmaen. Ar gyrraedd yno, cerddon ni ar hyd y clogwyni gan fwynhau golygfeydd syfrdanol Bae Oxwich, Bae Tor a Bae’r Tri Chlogwyn. Ar ôl syllu ar yr olygfa oddi ar ben y clogwyni pen penderfynon ni fynd i’r traeth ym Mae’r Tri Chlogwyn.

Ar ôl tair awr o awyr iach, heulwen, ymarfer corff a thunelli o dywod yn ein hesgidiau, daethom yn ôl ar fws gwasanaeth 118 a gwasanaeth 8 i’r Brifysgol. Cytunwyd nad yw unwaith y flwyddyn yn ddigon aml ar gyfer teithiau Clwb Sgwrsio felly sicrhewch eich bod yn cadw llygad allan am negeseuon e-bost gan y Rhaglen Llwyddiant Academaidd a gwybodaeth am deithiau’r dyfodol. I dderbyn gwybodaeth bellach am y Clwb Sgwrsio a’r holl gyrsiau a gynigir gan y Rhaglen Llwyddiant Academaidd, ewch i’n gwefan. Tan hynny, dymunwn bob lwc i’n holl fyfyrwyr sy’n adolygu ar gyfer arholiadau a phob lwc ar gyfer eich arholiadau.